UAE President Cup | Foil | female | Senior | Individuel | Abu Dhabi (UAE)

Stand: 19.05.2017 09:33 | United Arab Emirates

Nation Name LV Verein      
UAE AHLI Sara Al Shabab Alarabi 2.8
UAE AL BLOUSHI Alanoud Sharjah LC 2.9
UAE AL FALAHI Afra Aldhafrah SC 3.9999
UAE AL HAYAYI Fatima Sharjah LC 2.19
UAE AL MANSOORI Fakrah Aldhafrah SC 3.9999
UAE AL MANSOORI Shamma Aldhafrah SC 3.9999
UAE AL MESSABI Ashwaq Bani Yas SCC 2.2
UAE AL NAQBI Mariam Sharjah LC 3.9999
UAE AL QUBAISI Hamda Bani Yas SCC 2.1
UAE ALAGEL Alyaa 3.9999
UAE ALBREIKI Noora Bani Yas SCC 2.5
UAE ALHOSANI Latifa Sharjah LC 2.3
UAE ALKAABI Fatima Bani Yas SCC 2.4
UAE ALSEREDI Shaza 3.9999
UAE ALSHAMSI Fatima Sharjah LC 2.6
UAE ALZAABI Sheikha 3.9999
YEM BIN FULAIS Maryam Aldhafrah SC 3.9999
EGY HAFFOUR Deema Bani Yas SCC 2.10
UAE KHARRAM Shahad Al Shabab Alarabi 2.10
EGY MOHAMED Doha Al Shabab Alarabi 3.9999
EGY MOHAMED Nourhan Aldhafrah SC 3.9999