ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | GRE