2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ | OAKA ΑΘΗΝΑ | GRE