ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ + ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξ.Μ. + ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΕΦΗΒΩΝ/ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | OAKA ΑΘΗΝΑ | GRE

ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ + ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξ.Μ. + ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΕΦΗΒΩΝ/ ΝΕΑΝΙΔΩΝ, OAKA ΑΘΗΝΑ

6. Oktober 2018

3. November 2018

4. November 2018