Alpe-Adria-Pokal | Florett | weiblich | U17 | Individual | Graz (AUT)

Stand: 10.02.2019 17:50 | Steiermärkischer Landesfechtclub Graz 1624


zurück

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba | | Kampfrichter:

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
AUT SCHAURECKER Lisa Maria
1 3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 17 0.833 11 2. 4.
AUT GRöSS Chiara
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1.000 22 1. 1.
AUT ZWEYNERT Paula
3 2 0 1 4 1 4 0 12 30 0.000 -18 7. 14.
SLO MLEKUZ Eli
4 4 2 V5 1 3 V5 2 20 24 0.333 -4 5. 9.
AUT PURKARTHOFER Marie
5 2 0 V5 V5 V5 V5 4 22 19 0.667 3 3. 5.
AUT OBENAUS lilli
6 3 3 V5 V5 1 V5 3 22 20 0.500 2 4. 7.
SLO CRETNIK Pia
7 1 0 V5 3 3 1 1 13 29 0.167 -16 6. 12.

1 (4) MLEKUZ Eli D4 V5 (1) SCHAURECKER Lisa Maria
2 (5) PURKARTHOFER Marie D0 V5 (2) GRöSS Chiara
3 (6) OBENAUS lilli V5 D1 (3) ZWEYNERT Paula
4 (1) SCHAURECKER Lisa Maria V5 D1 (7) CRETNIK Pia
5 (4) MLEKUZ Eli D1 V5 (5) PURKARTHOFER Marie
6 (3) ZWEYNERT Paula D0 V5 (2) GRöSS Chiara
7 (7) CRETNIK Pia D1 V5 (6) OBENAUS lilli
8 (1) SCHAURECKER Lisa Maria V5 D2 (5) PURKARTHOFER Marie
9 (3) ZWEYNERT Paula D1 V5 (4) MLEKUZ Eli
10 (2) GRöSS Chiara V5 D3 (6) OBENAUS lilli
11 (7) CRETNIK Pia D3 V5 (5) PURKARTHOFER Marie
12 (1) SCHAURECKER Lisa Maria V5 D2 (3) ZWEYNERT Paula
13 (6) OBENAUS lilli V5 D3 (4) MLEKUZ Eli
14 (2) GRöSS Chiara V5 D0 (7) CRETNIK Pia
15 (5) PURKARTHOFER Marie V5 D4 (3) ZWEYNERT Paula
16 (6) OBENAUS lilli D3 V5 (1) SCHAURECKER Lisa Maria
17 (4) MLEKUZ Eli D2 V5 (2) GRöSS Chiara
18 (3) ZWEYNERT Paula D4 V5 (7) CRETNIK Pia
19 (5) PURKARTHOFER Marie V5 D1 (6) OBENAUS lilli
20 (2) GRöSS Chiara V5 D3 (1) SCHAURECKER Lisa Maria
21 (7) CRETNIK Pia D3 V5 (4) MLEKUZ Eli