Last transmission: 03.10.2021 11:13 | Norges Fekteforbund


Back

No. 3: Results checked
Pi 3 | 10:00:00 AM | Referee: SZCZESNIAK Piotr

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
NOR HILLE-DAHL Thale
1 V5 3 V5 V5 V5 4 23 16 0.800 7 2. 7.
NOR TENGESDAL Vilde
2 4 2 2 0 V5 1 13 24 0.200 -11 5. 19.
NOR PIASECKA Caroline
3 V5 V5 3 V5 V5 4 23 15 0.800 8 1. 6.
FIN SALMINEN Anna
4 2 V5 V5 V5 V5 4 22 15 0.800 7 3. 8.
NOR MALVIK Katherina
5 4 V5 2 4 V5 2 20 16 0.400 4 4. 15.
SWE SÖRVÅG Clara
6 1 4 3 1 1 0 10 25 0.000 -15 6. 23.

1 (2) TENGESDAL Vilde D4 V5 (1) HILLE-DAHL Thale
2 (3) PIASECKA Caroline D3 V5 (4) SALMINEN Anna
3 (5) MALVIK Katherina V5 D1 (6) SÖRVÅG Clara
4 (1) HILLE-DAHL Thale D3 V5 (3) PIASECKA Caroline
5 (6) SÖRVÅG Clara D4 V5 (2) TENGESDAL Vilde
6 (4) SALMINEN Anna V5 D4 (5) MALVIK Katherina
7 (6) SÖRVÅG Clara D1 V5 (1) HILLE-DAHL Thale
8 (5) MALVIK Katherina D2 V5 (3) PIASECKA Caroline
9 (2) TENGESDAL Vilde D2 V5 (4) SALMINEN Anna
10 (1) HILLE-DAHL Thale V5 D4 (5) MALVIK Katherina
11 (4) SALMINEN Anna V5 D1 (6) SÖRVÅG Clara
12 (3) PIASECKA Caroline V5 D2 (2) TENGESDAL Vilde
13 (4) SALMINEN Anna D2 V5 (1) HILLE-DAHL Thale
14 (2) TENGESDAL Vilde D0 V5 (5) MALVIK Katherina
15 (6) SÖRVÅG Clara D3 V5 (3) PIASECKA Caroline