Letzte Aktualisierung: 26.06.2021 10:15 | Hellenic Fencing Federation


Zurück

Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 10 | 09:20:00 | Kampfrichtende: NIKOLOPOULOS Dimitrios

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GRE TZINIERI Kyriaki
1 4 1 1 V5 V5 4 2 20 25 0.333 -5 4. 31.
GRE KARAVASILOGLOU Kyriaki
2 V5 0 3 0 0 V5 2 13 27 0.333 -14 7. 34.
GRE KARAMPASI Aspasia
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1.000 22 1. 1.
GRE MAROULI Konstantina
4 V4 V4 4 V5 V2 2 4 21 15 0.667 6 2. 15.
GRE FARAZI Eleni
5 4 V5 2 1 V5 V5 3 22 20 0.500 2 3. 21.
GRE CHRISTEA Chara
6 2 V5 1 0 3 V5 2 16 21 0.333 -5 5. 32.
GRE TANTSOPOULOU Pavlina
7 V5 4 0 V5 2 4 2 20 26 0.333 -6 6. 33.

1 (4) MAROULI Konstantina V4 D1 (1) TZINIERI Kyriaki
2 (5) FARAZI Eleni V5 D0 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki
3 (6) CHRISTEA Chara D1 V5 (3) KARAMPASI Aspasia
4 (1) TZINIERI Kyriaki D4 V5 (7) TANTSOPOULOU Pavlina
5 (4) MAROULI Konstantina V5 D1 (5) FARAZI Eleni
6 (3) KARAMPASI Aspasia V5 D0 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki
7 (7) TANTSOPOULOU Pavlina D4 V5 (6) CHRISTEA Chara
8 (1) TZINIERI Kyriaki V5 D4 (5) FARAZI Eleni
9 (3) KARAMPASI Aspasia V5 D4 (4) MAROULI Konstantina
10 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki D0 V5 (6) CHRISTEA Chara
11 (7) TANTSOPOULOU Pavlina D2 V5 (5) FARAZI Eleni
12 (1) TZINIERI Kyriaki D1 V5 (3) KARAMPASI Aspasia
13 (6) CHRISTEA Chara D0 V2 (4) MAROULI Konstantina
14 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki V5 D4 (7) TANTSOPOULOU Pavlina
15 (5) FARAZI Eleni D2 V5 (3) KARAMPASI Aspasia
16 (6) CHRISTEA Chara D2 V5 (1) TZINIERI Kyriaki
17 (4) MAROULI Konstantina V4 D3 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki
18 (3) KARAMPASI Aspasia V5 D0 (7) TANTSOPOULOU Pavlina
19 (5) FARAZI Eleni V5 D3 (6) CHRISTEA Chara
20 (2) KARAVASILOGLOU Kyriaki V5 D4 (1) TZINIERI Kyriaki
21 (7) TANTSOPOULOU Pavlina V5 D2 (4) MAROULI Konstantina