Letzte Aktualisierung: 25.06.2021 13:41 | Hellenic Fencing Federation

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools z A B H I K Gesamt
GRE BOUNTRIS Donatos 1 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE MAKRIS Dimitrios 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE MARKOPOULOS Ioannis 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 8 / 0
GRE NIKOLOPOULOS Dimitrios 1 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE PANAGIOTAKOPOULOU Anna 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 6 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE SAINIS Christos 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE TSOKAS Asterios 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0