Letzte Aktualisierung: 03.07.2021 10:17 | Hellenic Fencing Federation


Zurück

Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 4 | 09:00:00 | Kampfrichtende: KAMINELIS Charalampos

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GRE KETSETZI Georgia
1 V5 V5 V5 V5 V5 3 5 28 18 0.833 10 2. 9.
GRE STEFANATOU Lydia-Varvara
2 4 V5 4 2 1 1 1 17 29 0.167 -12 6. 35.
GRE ILIAKI Eirini
3 2 4 V5 2 V5 0 2 18 22 0.333 -4 5. 26.
GRE CHATZILIA Elisavet
4 2 V5 2 V4 V4 2 3 19 25 0.500 -6 4. 21.
GRE KAZAGLI Romylina-Nikoletta
5 3 V5 V5 3 V5 1 3 22 20 0.500 2 3. 17.
GRE LAIOU Maria
6 2 V5 0 3 2 0 1 12 25 0.167 -13 7. 36.
GRE NASKARI Ariadni
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1.000 23 1. 3.

1 (4) CHATZILIA Elisavet D2 V5 (1) KETSETZI Georgia
2 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta V5 D2 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara
3 (6) LAIOU Maria D0 V5 (3) ILIAKI Eirini
4 (1) KETSETZI Georgia D3 V5 (7) NASKARI Ariadni
5 (4) CHATZILIA Elisavet V4 D3 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta
6 (3) ILIAKI Eirini D4 V5 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara
7 (7) NASKARI Ariadni V5 D0 (6) LAIOU Maria
8 (1) KETSETZI Georgia V5 D3 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta
9 (3) ILIAKI Eirini V5 D2 (4) CHATZILIA Elisavet
10 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara D1 V5 (6) LAIOU Maria
11 (7) NASKARI Ariadni V5 D1 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta
12 (1) KETSETZI Georgia V5 D2 (3) ILIAKI Eirini
13 (6) LAIOU Maria D3 V4 (4) CHATZILIA Elisavet
14 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara D1 V5 (7) NASKARI Ariadni
15 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta V5 D2 (3) ILIAKI Eirini
16 (6) LAIOU Maria D2 V5 (1) KETSETZI Georgia
17 (4) CHATZILIA Elisavet V5 D4 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara
18 (3) ILIAKI Eirini D0 V5 (7) NASKARI Ariadni
19 (5) KAZAGLI Romylina-Nikoletta V5 D2 (6) LAIOU Maria
20 (2) STEFANATOU Lydia-Varvara D4 V5 (1) KETSETZI Georgia
21 (7) NASKARI Ariadni V5 D2 (4) CHATZILIA Elisavet