Letzte Aktualisierung: 19.09.2021 16:29 | Hellenic Fencing Federation

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools z A B H I K Gesamt
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 2 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE FILIPPOUSIS Ioannis 2 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE GEORGIADOU Despina 2 0 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 7 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 2 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 8 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 2 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE NIKOLOPOULOS Dimitrios 1 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE PANTAZIDI Persefoni Irini 1 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 2 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE RENTOUMI Maria 2 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE SAINIS Christos 2 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 7 / 0