Last transmission: 27.06.2021 12:43 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name A H I J K Total
GRE BOUNTRIS Donatos 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE BOUNTRIS Donatos 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE MAKRIS Dimitrios 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE MARKOPOULOS Ioannis 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE NIKOLOPOULOS Dimitrios 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 0
GRE PANAGIOTAKOPOULOU Anna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE PANAGIOTAKOPOULOU Anna 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE PSOFAKI Athina-Eleni 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE SAINIS Christos 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE TSOKAS Asterios 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0