Last transmission: 04.07.2021 16:42 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name H I J K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 2 / 0
GRE KAMINELIS Charalampos 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE RENTOUMI Maria 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE SAINIS Christos 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 2 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 0