Last transmission: 25.06.2022 19:05 | Brasilian Fencing Federation


Back

No. 8: Results checked
Pi 10 | 9:00:00 AM | Referee: VELOSSO Paulo Juan

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
BRA OLIVEIRA Jose
1 1 V5 V5 V5 V5 2 4 23 19 0.667 4 3. 24.
BRA DONATO Alvaro
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1.000 18 1. 4.
BRA DE OLIVEIRA Fernando
3 1 2 V5 V5 2 0 2 15 27 0.333 -12 5. 50.
BRA LEMES Fabio
4 4 2 3 V5 1 2 1 17 26 0.167 -9 6. 55.
BRA PEREIRA Francisco
5 3 0 4 1 0 2 0 10 30 0.000 -20 7. 66.
BRA WU Nicky
6 1 3 V5 V5 V5 2 3 21 18 0.500 3 4. 34.
BRA BONAMIGO Gabriel
7 V5 4 V5 V5 V5 V5 5 29 13 0.833 16 2. 7.

1 (4) LEMES Fabio D4 V5 (1) OLIVEIRA Jose
2 (5) PEREIRA Francisco D0 V5 (2) DONATO Alvaro
3 (6) WU Nicky V5 D2 (3) DE OLIVEIRA Fernando
4 (1) OLIVEIRA Jose D2 V5 (7) BONAMIGO Gabriel
5 (4) LEMES Fabio V5 D1 (5) PEREIRA Francisco
6 (3) DE OLIVEIRA Fernando D2 V5 (2) DONATO Alvaro
7 (7) BONAMIGO Gabriel V5 D2 (6) WU Nicky
8 (1) OLIVEIRA Jose V5 D3 (5) PEREIRA Francisco
9 (3) DE OLIVEIRA Fernando V5 D3 (4) LEMES Fabio
10 (2) DONATO Alvaro V5 D3 (6) WU Nicky
11 (7) BONAMIGO Gabriel V5 D2 (5) PEREIRA Francisco
12 (1) OLIVEIRA Jose V5 D1 (3) DE OLIVEIRA Fernando
13 (6) WU Nicky V5 D1 (4) LEMES Fabio
14 (2) DONATO Alvaro V5 D4 (7) BONAMIGO Gabriel
15 (5) PEREIRA Francisco D4 V5 (3) DE OLIVEIRA Fernando
16 (6) WU Nicky D1 V5 (1) OLIVEIRA Jose
17 (4) LEMES Fabio D2 V5 (2) DONATO Alvaro
18 (3) DE OLIVEIRA Fernando D0 V5 (7) BONAMIGO Gabriel
19 (5) PEREIRA Francisco D0 V5 (6) WU Nicky
20 (2) DONATO Alvaro V5 D1 (1) OLIVEIRA Jose
21 (7) BONAMIGO Gabriel V5 D2 (4) LEMES Fabio