Last transmission: 23.06.2022 22:45 | Brasilian Fencing Federation


Back

No. 4: Results checked
Pi 9 | 2:00:00 PM | Referee: MAROSTEGA Pedro

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
BRA SALIBA Renato
1 2 2 V5 V5 V5 3 19 14 0.600 5 3. 13.
BRA SALLES Fabio
2 V5 4 V5 V5 V5 4 24 9 0.800 15 2. 7.
BRA LEE Rafael
3 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1.000 12 1. 5.
BRA SANTOS Leonardo
4 0 0 4 2 1 0 7 25 0.000 -18 6. 29.
BRA ZAGROBELNY Icaro
5 3 2 1 V5 V5 2 16 18 0.400 -2 4. 19.
BRA LEÔNIDAS Furtado
6 1 0 2 V5 1 1 9 21 0.200 -12 5. 26.

1 (2) SALLES Fabio V5 D2 (1) SALIBA Renato
2 (3) LEE Rafael V5 D4 (4) SANTOS Leonardo
3 (5) ZAGROBELNY Icaro V5 D1 (6) LEÔNIDAS Furtado
4 (1) SALIBA Renato D2 V5 (3) LEE Rafael
5 (6) LEÔNIDAS Furtado D0 V5 (2) SALLES Fabio
6 (4) SANTOS Leonardo D2 V5 (5) ZAGROBELNY Icaro
7 (6) LEÔNIDAS Furtado D1 V5 (1) SALIBA Renato
8 (5) ZAGROBELNY Icaro D1 V5 (3) LEE Rafael
9 (2) SALLES Fabio V5 D0 (4) SANTOS Leonardo
10 (1) SALIBA Renato V5 D3 (5) ZAGROBELNY Icaro
11 (4) SANTOS Leonardo D1 V5 (6) LEÔNIDAS Furtado
12 (3) LEE Rafael V5 D4 (2) SALLES Fabio
13 (4) SANTOS Leonardo D0 V5 (1) SALIBA Renato
14 (2) SALLES Fabio V5 D2 (5) ZAGROBELNY Icaro
15 (6) LEÔNIDAS Furtado D2 V5 (3) LEE Rafael