Letzte Aktualisierung: 10.07.2021 13:43 | Hellenic Fencing Federation

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools z A B H I K Gesamt
GRE BOUNTRIS Donatos 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE FILIPPOUSIS Ioannis 1 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE NIKOLOPOULOS Dimitrios 1 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE SAINIS Christos 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 7 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE TSOKAS Asterios 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0