UAE President Cup | Foil | female | Senior | Individuel | Abu Dhabi (UAE)

Stand: 19.05.2017 09:34 | United Arab Emirates

  Nation Name LV Verein Pl. Punkte
1 UAE AL QUBAISI Hamda Bani Yas SCC 1.1 64.0
2 UAE AL MESSABI Ashwaq Bani Yas SCC 1.2 40.0
3 UAE ALHOSANI Latifa Sharjah LC 1.3 40.0
4 UAE ALKAABI Fatima Bani Yas SCC 1.4 40.0
5 UAE ALBREIKI Noora Bani Yas SCC 1.5 34.0
6 UAE ALSHAMSI Fatima Sharjah LC 1.6 22.0
7 UAE AHLI Sara Al Shabab Alarabi 1.8 16.0
8 UAE AL BLOUSHI Alanoud Sharjah LC 1.9 16.0
9 EGY HAFFOUR Deema Bani Yas SCC 1.10 14.0
T UAE KHARRAM Shahad Al Shabab Alarabi 1.10 14.0
11 UAE AL HAYAYI Fatima Sharjah LC 1.19 8.0
12 EGY MOHAMED Doha Al Shabab Alarabi 2.9999
T UAE AL MANSOORI Fakrah Aldhafrah SC 2.9999
T UAE AL FALAHI Afra Aldhafrah SC 2.9999
T UAE ALAGEL Alyaa 2.9999
T EGY MOHAMED Nourhan Aldhafrah SC 2.9999
T UAE AL NAQBI Mariam Sharjah LC 2.9999
T UAE AL MANSOORI Shamma Aldhafrah SC 2.9999
T UAE ALZAABI Sheikha 2.9999
T UAE ALSEREDI Shaza 2.9999
T YEM BIN FULAIS Maryam Aldhafrah SC 2.9999