Last transmission: 10.07.2021 10:11 | Hellenic Fencing Federation


Back

No. 2: Results checked
Pi 4 | 9:00:00 AM | Referee: BOUNTRIS Donatos

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GRE STAVRIDOU Anna
1 0 2 V5 V5 0 V5 3 17 17 0.500 0 4. 25.
GRE RODOPOULOU Nefeli
2 V5 V5 V5 3 V5 V5 5 28 12 0.833 16 1. 5.
GRE PALLI Irida
3 V4 0 V5 4 1 V5 3 19 23 0.500 -4 5. 28.
GRE EMMANOUIL Rea Silvia
4 1 3 4 4 V5 V5 2 22 25 0.333 -3 6. 33.
GRE BORONKAY Christina Alexandra
5 4 V4 V5 V5 2 V5 4 25 23 0.667 2 2. 18.
GRE SYRMOU Evangelia Eleni
6 V2 3 V5 3 V5 2 3 20 18 0.500 2 3. 22.
GRE MATSOUKI Stavroula
7 1 2 2 2 2 V5 1 14 27 0.167 -13 7. 46.

1 (4) EMMANOUIL Rea Silvia D1 V5 (1) STAVRIDOU Anna
2 (5) BORONKAY Christina Alexandra V4 D3 (2) RODOPOULOU Nefeli
3 (6) SYRMOU Evangelia Eleni V5 D1 (3) PALLI Irida
4 (1) STAVRIDOU Anna V5 D1 (7) MATSOUKI Stavroula
5 (4) EMMANOUIL Rea Silvia D4 V5 (5) BORONKAY Christina Alexandra
6 (3) PALLI Irida D0 V5 (2) RODOPOULOU Nefeli
7 (7) MATSOUKI Stavroula V5 D2 (6) SYRMOU Evangelia Eleni
8 (1) STAVRIDOU Anna V5 D4 (5) BORONKAY Christina Alexandra
9 (3) PALLI Irida V5 D4 (4) EMMANOUIL Rea Silvia
10 (2) RODOPOULOU Nefeli V5 D3 (6) SYRMOU Evangelia Eleni
11 (7) MATSOUKI Stavroula D2 V5 (5) BORONKAY Christina Alexandra
12 (1) STAVRIDOU Anna D2 V4 (3) PALLI Irida
13 (6) SYRMOU Evangelia Eleni D3 V5 (4) EMMANOUIL Rea Silvia
14 (2) RODOPOULOU Nefeli V5 D2 (7) MATSOUKI Stavroula
15 (5) BORONKAY Christina Alexandra V5 D4 (3) PALLI Irida
16 (6) SYRMOU Evangelia Eleni V2 D0 (1) STAVRIDOU Anna
17 (4) EMMANOUIL Rea Silvia D3 V5 (2) RODOPOULOU Nefeli
18 (3) PALLI Irida V5 D2 (7) MATSOUKI Stavroula
19 (5) BORONKAY Christina Alexandra D2 V5 (6) SYRMOU Evangelia Eleni
20 (2) RODOPOULOU Nefeli V5 D0 (1) STAVRIDOU Anna
21 (7) MATSOUKI Stavroula D2 V5 (4) EMMANOUIL Rea Silvia