PANELLINIO PROTATHLIMA EFIVON NEANIDON | Foil | Women's | U17 | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Date: 18.01.2020 18:01 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools z A B H I K Total
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE HATZOPOULOS Eleftherios 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE KAMINELIS Charalampos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE MICHAILIDIS Fokas 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 8 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE RENTOUMI Maria 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0