KYPELLO ANDRON-GYNAIKON | Sabre | Men's | Senior | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Senior

  Nation Points Sabre Men's Individual Senior Sabre Women's Individual Senior
1 GRE 290 290 0