Internationales Jugendfechtturnier 2019 | Florett | männlich | U17 | Individual | Hamburg (GER)

Date: 08.09.2019 07:31 | LFV Hamburg


back

No. 4: Results checked
Pi 8 | | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER SOMMER Rafael
1 V5 V5 0 V5 2 3 17 17 0.600 0 4. 11.
GER HOHWY Fritz
2 3 V5 V5 V5 V5 4 23 16 0.800 7 2. 6.
GER TCHORZ Paul
3 4 2 1 V5 2 1 14 23 0.200 -9 5. 17.
DEN SCHULZ Maksymilian
4 V5 3 V5 V5 V5 4 23 8 0.800 15 1. 4.
GER SCHNITZLER Kalle
5 0 3 3 1 0 0 7 25 0.000 -18 6. 21.
ITA GARZON AMADEI Antonio
6 V5 3 V5 1 V5 3 19 14 0.600 5 3. 10.

1 (2) HOHWY Fritz D3 V5 (1) SOMMER Rafael
2 (3) TCHORZ Paul D1 V5 (4) SCHULZ Maksymilian
3 (5) SCHNITZLER Kalle D0 V5 (6) GARZON AMADEI Antonio
4 (1) SOMMER Rafael V5 D4 (3) TCHORZ Paul
5 (6) GARZON AMADEI Antonio D3 V5 (2) HOHWY Fritz
6 (4) SCHULZ Maksymilian V5 D1 (5) SCHNITZLER Kalle
7 (6) GARZON AMADEI Antonio V5 D2 (1) SOMMER Rafael
8 (5) SCHNITZLER Kalle D3 V5 (3) TCHORZ Paul
9 (2) HOHWY Fritz V5 D3 (4) SCHULZ Maksymilian
10 (1) SOMMER Rafael V5 D0 (5) SCHNITZLER Kalle
11 (4) SCHULZ Maksymilian V5 D1 (6) GARZON AMADEI Antonio
12 (3) TCHORZ Paul D2 V5 (2) HOHWY Fritz
13 (4) SCHULZ Maksymilian V5 D0 (1) SOMMER Rafael
14 (2) HOHWY Fritz V5 D3 (5) SCHNITZLER Kalle
15 (6) GARZON AMADEI Antonio V5 D2 (3) TCHORZ Paul