ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ | Foil | Men's | U10 | Individual | ΦΛΩΡΙΝΑ (GRE)

Date: 30.11.2019 08:46 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Foil Men's U10 Individual

Information
Location GRE ΦΛΩΡΙΝΑ
Date 23.November 2019
Starters 10 present / 11 Total
Time schedule
Call 08:30
Scratch
Begin 09:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 2
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 10
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 16

Table of 16
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min