ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | Epee | Women's | Senior | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Date: 15.02.2020 17:32 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Epee Women's Senior Individual

Information
Location GRE ΑΘΗΝΑ
Date 15.February 2020
Starters 46 present / 57 Total
Time schedule
Call 13:30
Scratch
Begin 14:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 7
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 36
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 64

Table of 64
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min