ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | Epee | Men's | Senior | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Date: 15.02.2020 15:53 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Epee Men's Senior Individual

Information
Location GRE ΑΘΗΝΑ
Date 15.February 2020
Starters 80 present / 89 Total
Time schedule
Call 08:30
Scratch
Begin 09:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 12
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 64
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 64

Table of 64
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min