ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΑΙΣΤΟΣ | Foil | Women's | U17 | Individual | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (GRE)

Date: 17.11.2019 16:55 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΑΙΣΤΟΣ

Foil Women's U17 Individual

Information
Location GRE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Date 17.November 2019
Starters 33 present / 33 Total
Time schedule
Call 13:30
Scratch
Begin 14:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 5
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 26
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 32

Table of 32
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min