ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΑΙΣΤΟΣ | Foil | Men's | U17 | Individual | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (GRE)

Date: 17.11.2019 13:23 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΑΙΣΤΟΣ

Foil Men's U17 Individual

Information
Location GRE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Date 17.November 2019
Starters 28 present / 28 Total
Time schedule
Call 09:00
Scratch
Begin 09:30

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 4
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 22
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 32

Table of 32
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min