ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ | Epee | Women's | U20 | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Date: 01.12.2019 16:43 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Epee Women's U20 Individual

Information
Location GRE ΑΘΗΝΑ
Date 01.December 2019
Starters 47 present / 52 Total
Time schedule
Call 12:30
Scratch
Begin 13:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 7
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 37
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 64

Table of 64
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min