ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ | Epee | Men's | U17 | Individual | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH (GRE)

Date: 24.11.2019 10:29 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Epee Men's U17 Individual

Information
Location GRE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH
Date 24.November 2019
Starters 56 present / 61 Total
Time schedule
Call 08:30
Scratch
Begin 09:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 8
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 44
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 64

Table of 64
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min